Ta hjälp av vår oligonukleotidtillverkning på flera platser för att producera oligonukleotider med den kvalitet, tillförlitlighet och skalbarhet du behöver, från forskningskvalitet till kommersiella diagnostik- och behandlingstillämpningar.

 
Erfarna tekniska team som hjälper dig i varje steg av analysutvecklingen

Låt oss bli en förlängning av ditt team. Våra experter finns tillgängliga för att prata om alternativ och möjligheter innan du gör din beställning. När du får dina oligonukleotider finns vi här för att säkerställa att analysprestanda uppfyller dina mål.

Ditt kommersiella projekt hanteras direkt av en utvald projektledare och du får tillgång till hjälp från tekniska experter och tillverkningsexperter under hela utvecklingsprocessen.

Kontakta oss för att diskutera dina unika krav.
Kvalitet från forskningsstadiet till kommersiell användning

Kvalitet ligger i vårt DNA. Vårt uppdrag är att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet och alltid överträffa kundernas förväntningar. Vi gör kontinuerliga investeringar för att säkerställa att våra design-, tillverknings- och transportprocesser uppfyller branschens standarder.

Biosearch Technologies använder ISO-familjen av internationellt erkända standarder för kvalitetshanteringssystem som ramverk för organisering, utvärdering och förbättring av vårt arbete. Efterlevnaden av dessa standarder utvärderas genom omfattande och regelbundna granskningar som utförs av kvalificerade byråer. Godkända granskningar leder till certifiering av företagets hanteringssystem enligt gällande standard och gäller i tre år åt gången.

ISO 9001: anpassad syntes för forskning

Våra oligonukleotider för forskning tillverkas enligt ett kvalitetshanteringssystem som är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015. Systemet tillhandahåller ett kvalitetsramverk för allmän produktutveckling, tillverkning och leverans.

Beställ oligonukleotider i rör Beställ oligonukleotider i plattor

ISO 13485: anpassad syntes för kommersiell användning

Våra kommersiella oligonukleotider tillverkas enligt ett kvalitetshanteringssystem som är certifierat i enlighet med ISO 13485 för alla tillämpliga bestämmelser om medicintekniska produkter. Kliniska laboratorier som utvecklar egna in vitro-diagnostiska (IVD) tester eller tillverkare av kommersiella IVD-analyser kan vara säkra på att vi levererar produkter, inmärkning, service och support av hög kvalitet.

karta över våra tillverkningsanläggningar
Utökad tillverkning på flera platser

Biosearch Technologies har förstklassiga tillverkningsanläggningar för oligonukleotider på över 14 000 m2 (150 000 fot2), inklusive ISO 9001- och ISO 13485-certifierade tillverkningsverksamheter för oligonukleotider i Danmark och USA. Vi investerar kontinuerligt i egenutvecklade syntesinstrument och infrastruktur på flera olika tillverkningsanläggningar för oligonukleotider, vilket ger större produktionskapacitet och storskalig syntes, riskreducering, tillverkningsredundans och beredskap vid ökad efterfrågan.

Vår utökning av tillverkningen under 2020 och 2021 resulterade i följande höjdpunkter

446 m2 (4 800 fot2) ISO 13485-certifierat laboratorieutrymme har lagts till på vår anläggning i Petaluma för att fokusera på storskalig tillverkning av oligonukleotider vilket ger upp till millimol av renad produkt per batch

Flytten av vår anläggning i Danmark till Lystrup gjorde att vi fick 1 800 m2 (19 357 fot2) mer ISO 9001- och ISO 13485-certifierat laboratorieutrymme (totalt 6 611 m2 utrymme), vilket motsvarar en tillverkningskapacitetsökning av oligonukleotider i Danmark med 200 %

 
Kvalitet är kärnan i vår verksamhet

Biosearch Technologies är världsledande inom tillverkningen av oligonukleotider och specialkemikalier och följer de högsta internationella kvalitetsstandarderna för att säkerställa kontrollerade tillverkningsprocesser, överensstämmelse mellan partier, strikta QC/QA-procedurer och fullständig spårbarhet. Våra anläggningar har kontamineringsskydd vilket bland annat består av en frånvaro av positiv kontrollproduktion och en strikt oligoscreeningsprocess för långa oligonukleotider.

 

Utvärdera val av prob och design
Läs mer om fördelarna med de olika probtyperna och utforska resurserna som hjälper dig att välja den bästa probkemin för din experimentella logistik.
Oligonukleotider, färgämnen och dämpare

Vi erbjuder ett omfattande utbud av modifieringar – från fluorescerande färgämnen och dämpare till aminogrupper, ligander och modifierade baser.

Sök i vår lista över modifieringar
 

Biosearch Technologies har uppfunnit den marknadsledande Black Hole Quencher™ (BHQ™) samt färgämnena CAL Fluor™ och Quasar™.

Läs mer om vårt urval av fluoroforer och dämpare
Letar du efter en partner för ditt nästa projekt?

Vi hjälper gärna till.

Berätta vad du vill uppnå så kontaktar vårt expertteam dig inom en arbetsdag för att prata mer om vad du behöver.